Wszelkie zmiany należy zgłaszać w czasie do urzędu (osobiście lub poprzez nasze biuro). Od roku 2013 wzrosły o 100% kary za nieterminowe podawanie zmian.

Do Rodzinnego

Kindgebondenbudget (zasiłek z Urzędu Skarbowego na dzieci)

Otrzymawszy zasiłek kwartalny z SVB ma się prawo do dofinansowania na dzieci z Urzędu Skarbowego- Kindgebondenbudget.

Tak jak w powyższym dofinansowaniu do ubezpieczenia(zorgtoeslag) wysokość zasiłku uzależniona jest od zarobku partnerów. Im wyższy zarobek – tym niższe dofinansowanie.

Jeśli partner w Polsce nie pracuje lub gdy pracuje w Holandii to zasiłek wypłacany jest okolo 20go każdego miesiąca na kolejny miesiąc n.p. w styczniu na luty. Jeśli partner pracuje w Polsce to rodzina otrzymuje zasiłek tzw. ''gezinsbijslag'' wypłacany przez SVB po skończonym kwartale. Na ten zasiłek składa się: zasiłek z SVB I zasiłek z urzedu skarbowego KGB (kindgebondenbudget).

By to dofinansowanie otrzymać nasze biuro zamawia wniosek o dofinansowanie w Urzędzie Skarbowym.Wniosek ten wysyłany jest na adres domowy osoby wnioskującej.

Ważnym jest by otrzymywane pisma z Urzędu Skarbowego jak najszybciej przesyłac do biura- ewentualnie wyjaśniac drogą e-mail lub telefoniczną  z naszym biurem, by od błędnych decyzji urzędu złożyć w terminie odwołanie (bezwaar).

 

Na pisma z SVB należy reagować!!!

 

Wszelkie zmiany należy zgłaszać w czasie do urzęndu (osobiście lub poprzez nasze biuro). Od roku 2013 wzrosły o 100% kary za nieterminowe podawanie zmian.

 

Biuro HorstHolandia nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe zgłaszanie zmian dotyczacej sytuacji osobistej podatnika.