Wszelkie zmiany należy zgłaszać w czasie do urzędu (osobiście lub poprzez nasze biuro). Od roku 2013 wzrosły o 100% kary za nieterminowe podawanie zmian.

Do Ubezpieczenia - Zorgtoeslag

Zorgtoeslag- dofinansowanie do płacenia składki zdrowotnej

Pracując w Holandii należy byc obowiązkowo ubezpieczonym w holenderskiej ubezpieczalni n.p. CZ Holland zorg, Menzis i Zilveren Kruis. Niektóre firmy ubezpieczają swoich pracowników. Jest tzw. ubezpieczenie kolektywne - składka jest w takim przypadku niższa, ściągana z zarobków pracowników i odprowadzana do ubezpieczalni. Składka miesięczna wynosi ponad €100,-. Państwo dofinansowuje tą składkę w postaci zorgtoeslag. Im więcej się zarobi tym jest to dofinansowanie niższe.

By to dofinansowanie otrzymać biuro zamawia wniosek o zasiłek w Urzędzie Skarbowym. Wniosek ten wysyłany jest na adres domowy osoby wystepujacej o zasiłek.

Biuro wypełnia i wysyła wniosek do urzędu i pilotuje sprawę. Częstym problemem osób tutaj przyjeżdżających jest to, iż nie są cały rok ubezpieczeni i dlatego też nie mają prawa do dofinansowania składki zdrowotnej (zorgtoeslag) za pełny rok kalendarzowy.

Ważnym jest by otrzymywane pisma z Urzędu jak najszybciej przesyłac do biura- ewentualnie wyjaśniać droga e- mail lub telefoniczną z naszym biurem, by od błędnych decyzji urzędu złożyc w terminie odwołanie (bezwaar).

Rodzina pracującego w Holandii nie ubezpieczona w Polsce może być ubezpieczona w CVZ. Składka na cały rok od osoby powyżej 18 roku życia wynosi +/- €100,-. Dzieci do 18 roku są ubezpieczone bezpłatnie.

 

Należy zbierać faktury dotyczace wydatków na lekarza i aptekę (hoezo waarvoor dit komt uit het niks). Raz w roku można zadeklarowac w firmie w której jest się ubezpieczonym powyzsze wydatki Pierwsze wydane  € 220,- (Od 2013 to kwota € 350) to własne ryzyko. Powyżej tej kwoty, jeśli dany lek lub usluga znajduje się na liscie leków refundowanych można odzyskac zwrot od firmy ubezpieczeniowej.

Na pisma z Urzędu Skarbowego (Belastingdienst) należy reagować!!!

 

Wszelkie zmiany należy zgłaszać w czasie do urzędu (osobiście lub poprzez nasze biuro). Od roku 2013 wzrosły o 100% kary za nieterminowe podawanie zmian.

 

Biuro HorstHolandia nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe zgłaszanie zmian dotyczacej sytuacji osobistej podatnika.