Zasiłek Dla Bezrobotnych (WW-uitkering)

Prawo do zasiłku ma osoba zameldowana tutaj w urzędzie gminy, nie mająca rodziny w Polsce.

We wcześniej omówionych przypadkach - wspólne rozliczenie podatkowe (łącznie z rozłąkowym), dofiansowania do toeslagow i zasiłek z SVB instancje holenderskie wychodzą z założenia iż dana osoba mieszka wspólnie z rodziną w Polsce - prowadzi wspólne gospodarstwo domowe. W przeciwnym przypadku zasiłki nie należa sie lub procedura kontroli /wyprołaty jest zaostrzona.

Wniosek o zasilek dla bezrobotnych składa się miesiąc przed przewidywanym rozwiązaniem umowy.

 

Opcja do WW zasiłku jest w tym wypadku formularz E 301. To formularz w ktorym występuje się do UVW o potwierdzenie okresow pracy. I z tym wypełnionym formularzem składa się wniosek o zasiłek dla bezrobotnych w urzędzie Pracy w  Polsce.