Wszelkie zmiany należy zgłaszać w czasie do urzędu (osobiście lub poprzez nasze biuro). Od roku 2013 wzrosły o 100% kary za nieterminowe podawanie zmian.

Zeznanie Podatkowe

Zeznania podatkowe i wszystko z tym związane składamy osobiście. Na ten proces składa się:

 •  Wypełnienie formularzy zeznania podatkowego
 •  Kontrola danych za ubiegły rok i ewentualne zgłaszanie zmian w urzędzie, n.p. adres, konto i sytuacja rodzinna
 •  Pomoc w odliczaniu kosztów od płaconego podatku n.p. studiującej/nie pracującej młodzieży do 21 roku życia i odliczaniu odsetek płaconej hipoteki
 •  Wyjaśnianie zmian w przepisach
 •  Rzetelna informacja dotycząca zwrotu podatku
 •  Wyliczanie kwoty zwrotu nadpłaconego podatku 
 •  Kontrola rozliczenia wstępnego (voorlopige aanslag) i definitywnego (aanslag)
 •  Wykonywanie korekty zeznań
 •  W sprawach uzasadnionych składanie odwolań od decyzji urzędu (bezwaar)
 •  W razie potrzeby kontakt z Urzędem Skarbowym w Holandii
 •  Składanie tzw. zeznania zerowego (wezwanie przez Urzad Skarbowy do rozliczenia w sytuacji braku dochodów z Holandii)

 

Do złożenia zeznania potrzebny jest jarograf i pity za rok rozliczeniowy, kopia dowodu wypełniony formularz znajdujący się w załączniku, łącznie z upoważnieniem

 

Należy rozliczyć się z przychodów ''z całego świata''- tak mówi przepis gdy otrzymalo się wezwanie do rozliczenia lub gdy oczekuje się zwrotu podatku. W przeciwnym wypadku mogą być nałożone kary przez Holenderski Urząd Skarbowy.

Gdy zarobiło się dostatecznie dużo można rozliczyć się z partnerem posiadającym burgerservice nummer(BSN) niepracującym lub mało zarabiającym, któremu ''oddaje się'' część odprowadzonego do urzędu podatku (tzw.rozłąkowe). Składane jest wtedy wspólne zeznanie podatkowe, gdzie podawane są zarówno dochody z całego świata osoby pracującej tutaj jak i tej mieszkającej /pracującej w Polsce.

Partnerem w pojęciu Urędu Skarbowego są osoby:

1. mieszkające pod tym samym adresem i mające kontrakt sporządzony u notariusza o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego

2. lub mające wspólne dzieci dzieci i mieszkajace pod tym samym adresem

3. lub posiadające akt ślubu i zameldowane pod tym samym adresem

W zeznaniu podatkowym można odliczyc kwotę (minimum 150€/miesiąc) na utrzymanie dzieci miedzy 18 a 21 rokiem życia jak również na obsługę hipoteki przez bank.

 

Załaczone formularze najlepiej wypełnić w komputerze i przesłać scan dowodu, jarografu, pit na mój e- mail:horst.joanna@gmail.com. Gdyby były problemy z otwarciem załącznika lub wypełnieniem formularza w komputerze to można powyższe wydrukować i łącznie z jarografem, pit, kopią dowodu, upoważnieniem podesłać na adres.

Joanna Horst

Parallelweg 29a

6301XX Valkenburg a/d Geul

 

+31436013610

horst.joanna@gmail.com

 

W razie niejasności proszę o telefon / e- mail.

 

Załącznik :

formularz wniosek o rozliczenie podatku

 Wniosek o rozliczenie podatku opcja z partnerem bez dzieci.pdf (143,7 kB)
Wniosek o rozliczenie podatku opcja z partnerem i dziecmi.pdf (166,2 kB)
Wniosek o rozliczenie podatku opcja_ samotny bez dzieci.pdf (121,6 kB)
Wniosek o rozliczenie podatku opcja_ samotny z dziecmi.pdf (143,9 kB)

Upoważnienie

Upowaznienie - Machtiging.pdf (61,2 kB)

Zmiana numero konta

Zmiana numeru konta zagranicznego.pdf (52,9 kB)

 

 

Ważnym jest by otrzymywane pisma z Urzędu jak najszybciej przesyłac do biura- ewentualnie wyjaśniać droga e- mail lub telefoniczną z naszym biurem, by od błędnych decyzji urzędu złożyc bezwaar (terminie odwołanie)

Na pisma z Urzędu Skarbowego (Belastingdienst) należy reagować!!!

 

Wszelkie zmiany należy zgłaszać w czasie do urzędu (osobiście lub poprzez nasze biuro). Od roku 2013 wzrosły o 100% kary za nieterminowe podawanie zmian.

 

Biuro HorstHolandia nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe zgłaszanie zmian dotyczacej sytuacji osobistej podatnika.