Inne Usługi

  • Zamknięcie konta holenderskiego
  • Wypełnienie I wysłanie do UWV wniosku E 301 - formularz do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych w Polsce.
  • Tłumaczenia nieprzysięgłe
  • Archiwizacja  dokumentacji  przez okres 7 lat
  • Załatwianie ubezpieczenia w ubezpieczalniach dla osób tutaj pracujacych I ich rodzin (w przypadku gdy zakład pracy nie swiadczy tej usługi)