Wszelkie zmiany należy zgłaszać w czasie do urzędu (osobiście lub poprzez nasze biuro). Od roku 2013 wzrosły o 100% kary za nieterminowe podawanie zmian.

Zasiłek Rodzinny

Prawo do zasiłku rodzinnego mają osoby pracujące w Holandii i posiadające dzieci do 18 roku życia i nie pobierające zasiłku w Polsce.

Wniosek jest składany przez nasze biuro w imieniu pana / pani w instancji holenderskiej tym się zajmującej - Sociale Verzekeringsbank (SVB).

 

Na podstawie wyzej wymienionego wniosku SVB występuje do polskiej instancji (ROPS) o kontrolę sytuacji rodziny w Polsce: dane osobowe i przychody. Partner w Polsce otrzymuje pismo z ROPS. W piśmie tym proszą o dostarczenie różnego rodzaju informacji.

Nasze biuro koordynuje cały przebieg tego procesu i w razie potrzeby interweniuje.

 

W przypadku gdy małżenstwo uległo rozpadowi o zasiłek rodzinny może starać się osoba która opiekuje się dziećmi- najczęsciej matka – wtedy jest to procedura troche odmienna. Ważnym jest jednak to, by jedno z rodziców dziecka pracowało w Holandii.

Po przyznaniu zasiłku rodzinnego biuro prowadzi dalej teczkę osobową / koordynuje proces kontroli przez SVB, ktory trwa przez cały okres otrzymywania zasiłku.

 

Załącznik: Formularz wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego Wniosek rodzinne.pdf (97,3 kB)

                Upoważnienie Machtiging SVB.pdf (116,9 kB)

 

 

Zasiłek Tog

Jest to zasiłek dla dzieci specjalnej troski, które w Polsce otrzymywały zasiłek pielegnacyjny (Tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen;TOG).

Warunkiem otrzymania tego zasiłku jest wcześniejsze przyznanie zasiłku rodzinnego.

Tutaj również składamy w wniosek i koordynujemy cały proces.

 

Na pisma z SVB należy reagować!!!

 

Wszelkie zmiany należy zgłaszać w czasie do urzędu (osobiście lub poprzez nasze biuro). Od roku 2013 wzrosły o 100% kary za nieterminowe podawanie zmian.

 

Biuro HorstHolandia nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe zgłaszanie zmian dotyczacej sytuacji osobistej wnioskodawcy.